13 sie 2020

13 sie 2020

Procedura uszlachetniania czynnego – nowa wersja Wytycznych MF

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na portalu podatki gov.pl Departament Ceł MF opublikował najnowszą wersję materiału informacyjnego dla przedsiębiorców pt. PROCEDURA USZLACHETNIANIA CZYNNEGO (UNIJNY KODEKS CELNY) (Lipiec 2020). Do powyższego materiału został dołączony załącznik pt. Stosowanie art. 258 UKC – czasowy powrotny wywóz w celu dalszego przetworzenia, w którym została przybliżona problematyka procedury tzw. czynne – bierne – czynne, o której mowa w art. 258 unijnego kodeksu celnego. Załączamy linki do wytycznych:

https://www.podatki.gov.pl/media/5080/materia%C5%82-informacyjny-uszlachetnianie-czynne_-07-2020r.pdf

https://www.podatki.gov.pl/media/5081/za%C5%82%C4%85cznik-nr-1-materia%C5%82-informacyjny-uszlachetnianie-czynne-art-258-ukc.pdf

https://www.podatki.gov.pl/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/procedury-celne/procedura-uszlachetniania-czynnego/. (Źr  .www.podatki.gov.pl Raport Atneo-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).