10 gru 2018

10 gru 2018

Problemy na budowie drogi ekspresowej S6

Przez:

Sekcja: Aktualności

Problematycznym  odcinkiem  drogi S6 jest budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa. Na ośmiokilometrowym odcinku prace muszą być wykonane od nowa przy nieprawdopodobnie wysokich cenach ofert. Stwierdzenie takie padło z ust przedstawiciela szczecińskiego oddziału GDDKiA na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Samorządowego S6 – „z tytułu zmian  związanych z podłożem konieczne było wstrzymanie robót na środkowym odcinku ok 8 km i ogłoszenie przetargu na wykonanie tych robót od nowa”.      (źr. www.gospodarkamorska.pl- DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).