14 sie 2018

14 sie 2018

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o żegludze śródlądowej, na podstawie której ma zostać m.in. przeprowadzona reforma urzędów żeglugi śródlądowej. Liczba centralnych urzędów żeglugi śródlądowej zmniejszy się z ośmiu do trzech z siedzibą w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie. Pozostałe urzędy w Giżycku, Gdańsku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie i Warszawie mają zostać przekształcone w delegatury.

Wg. wyjaśnień Ministerstwa  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej nowelizacja jest konsekwencją ustawy Prawo wodne, które „częściowo nakłada na urzędy żeglugi śródlądowej kompetencje związane z projektowaniem, nadzorem i realizacją inwestycji”. Delegatur nie będzie mieć urząd w Szczecinie, gdyż jak wyjaśniono, organ ten zostanie wyodrębniony „z uwagi na specyfikę obecnie funkcjonującej administracji żeglugi śródlądowej w Polsce w zakresie podziału kompetencji i wykonywania niektórych zadań o charakterze centralnym wyłącznie przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie”. Chodzi m.in. o obsługę systemu usług informacji rzecznej (RIS) oraz prowadzenie bazy informacji o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych. Ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.  (źr. www.gospodarkamoirska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet