6 sie 2020

6 sie 2020

Prekonsultacje nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw 

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Ze względu na konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, MF udostępniło w ramach prekonsultacji wstępną propozycję przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi. Propozycje zmian ustawowych mogą ulec zmianie w toku prac rządowych i parlamentarnych. Projekt ustawy oczekuje na wpis do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów. Na przełomie sierpnia i września odbędą się warsztaty konsultacyjne dot. estońskiego CIT. Poniżej zamieszczamy link do materiałów:

Estoński​_CIT​_Prekonsultacje​_MF.pdf 0.72MB (Źr.https://www.gov.pl/web/finanse/estonski-cit-w-prekonsultacjach-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet