9 wrz 2019

9 wrz 2019

Prawo – opublikowano w Dzienniku Ustaw

Przez:

Sekcja: Aktualności

– poz. 1556 ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

– poz. 1578 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego.

– poz. 1585 rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

– poz. 1649Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

– poz. 1655 ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

– poz. 1656 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

-poz. 1658 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi.

– poz. 1606 Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.

-poz. 1616 rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego.

-poz. 1677 rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

– poz. 1683 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy w zakresie występowania naruszeń dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców

– poz. 1684 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

– poz. 1685 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku

– poz. 1689 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/ByYear.xsp?type=WDU&year=2019 (Źr.www.isap.sejm.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet