22 cze 2022

22 cze 2022

Prawo handlowe: Ustawa mająca przeciwdziałać kradzieży spółek już obowiązuje

Przez:

Sekcja: Aktualności

We wtorek 21 czerwca weszły w życie przepisy mające zapobiegać tzw. kradzieży spółek, są już z podpisem prezydenta. Nowe rozwiązania mają dać przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów.

Nowe przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawno-gospodarczego. Nowe rozwiązania  mają dają przedsiębiorcom narzędzie pozwalające im podjąć obronę przed procederem „kradzieży spółek”. To przestępstwo polegające na zmianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym na podstawie sfałszowanych dokumentów. W ten sposób oszuści przejmują reprezentację spółki bez wiedzy ich prawowitych zarządców i wspólników.

„Kradzieży spółek” przeciwdziałać ma newsletter KRS rozsyłany e-mailem. Umożliwi on przedsiębiorcom łatwy i natychmiastowy dostęp do informacji na temat zmian rejestrowych dokonywanych w spółce. Usługa newslettera będzie polegać na automatycznym sygnalizowaniu takich zdarzeń jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu czy dokonanie wpisu w KRS.

W przypadku próby dokonania „kradzieży spółki” newsletter pozwoli przedsiębiorcy na szybką reakcję i udaremnienie oszustwa z pomocą organów ściągania. Nowe przepisy nie zwalniają uczestników obrotu gospodarczego od obowiązku zapoznawania się z treścią Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktami rejestrowymi. W postaci wygodnego newslettera powstaje natomiast dodatkowy mechanizm zapobiegania przestępstwom gospodarczym. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 21.06.2022r./HW )

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet