17 maj 2018

17 maj 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 10 maja 2018 r. – poz. 871 – Obwieszczenie ministra inwestycji i rozwoju z 11 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra infrastruktury i rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,
–  Dz.U. z 14 maja 2018 r. – poz. 890 – Obwieszczenie prezesa Rady Ministrów z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet