6 kwi 2016

6 kwi 2016

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

Towary o znaczeniu strategicznym – Dz.U. z 4 kwietnia 2016 r. poz. 445 – Obwieszczenie ministra finansów z 18 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.  (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet