6 kwi 2018

6 kwi 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 30 marca 2018 r.
– poz. 648
– Ustawa z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
poz. 649 – Ustawa z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
poz. 650 – Ustawa z 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej,
poz. 654 – Rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 22 marca 2018 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni.   (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet