7 lut 2018

7 lut 2018

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 1 lutego 2018 r.

– poz. 296 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
poz. 302 – Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 29 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania,
Dz.U. z 5 lutego 2018 r.
– poz. 305
– Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet