30 paź 2017

30 paź 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 18 października 2017 r. poz. 1933 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o portach i przystaniach morskich,

Dz.U. z 25 października 2017 r. poz. 1983 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe.(DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).