11 lip 2017

11 lip 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 4 lipca 2017 r.
– poz. 1313
– Obwieszczenie ministra rozwoju i finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów,
– poz. 1315 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub    siedzibie dla celów podatkowych        wydawanego przez organy podatkowe. (red.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet