6 lip 2017

6 lip 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 27 czerwca 2017 r.
– poz. 1257
– Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postepowania administracyjnego,
poz. 1260 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 czerw3ca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym,
Dz.U. z 28 czerwca 2017 r.
– poz. 1261
– Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 8 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Dz.U. z 30 czerwca 2017 r.
– poz. 1309
– Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa  dopuszczenia pojazdu ADR. (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet