5 cze 2017

5 cze 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

                     Obrót towarami o znaczeniu strategicznym
Dz.U. z 30 maja 2017 r.
– poz. 1045 –
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego,
– Dz.U. z 31 maja 2017 r.
– poz. 1050
– Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Kontrola celno-skarbowa
Dz.U. z 30 maja 2017 r.
– poz. 1047 –
Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 maja 2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów. (DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet