11 sty 2016

11 sty 2016

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 29 grudnia 2016 r.:
– poz. 2354 – Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.,
Dz.U. z 30 grudnia 2016 r.:
– poz. 2307 – Rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej – wejście w życie 1 stycznia 2016 r.,
Dz.U. z 31 grudnia 2016 r.
– poz. 2345 – Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców – wejście w życie 1 stycznia 2017 r.,
– poz. 2346 – Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów – wejście w życie 1 stycznia 2017 r.,
– poz. 2350 – Rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w kodeksie karnym skarbowym – wejście w życie 1 lipca 2016 r. (w miejsce 1 stycznia 2016 r.),
– poz. 2351 – Rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania niektórych czynności w zakresie interpretacji indywidualnych – wejście w życie 1 stycznia 2016 r.,
– poz. 2355 – Rozporządzenie ministra finansów z 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe – obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.,
Dz.U. z 7 stycznia 2016 r.
– poz. 23 – Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. (D.A.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet