13 lut 2017

13 lut 2017

PRAWO

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dz.U. z 7 lutego 2017 r.

Zadania dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie poz. 228Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 lutego  2017 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych. Są to: – wydawanie pozwoleń na korzystanie z procedury TIR, – prowadzenie w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących wiążącej informacji taryfowej i wiążącej informacji o pochodzeniu towaru, – prowadzenie listy agentów celnych, wydawanie decyzji w sprawach wpisu osoby na listę agentów celnych, skreślenia osoby z listy agentów celnych, zawieszenia w działalności agenta celnego, wydawanie decyzji w sprawach ochrony praw własności intelektualnej.

Dz.U. z 9 lutego 2017 r.

– Upoważnienia do wykonywania kontroli – poz. 239 – Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 7 lutego 2017 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.     (źr. DGP nr 28, 30 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).