22 lip 2016

22 lip 2016

Prawo

Przez:

Sekcja: Aktualności

– Dz.U. z 19 lipca 2016 r.

Rachunkowość

– poz. 1047-  Obwieszczenie marszałka Sejmu RP z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości,

Transport drogowy

poz. 1049 – Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokość stawek opłaty elektronicznej,

Podatki

poz. 1050 – Rozporządzenie ministra finansów z 12 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych ( nowe przepisy dotyczą m.in. towarów objętych procedurą składowania celnego), 

– poz. 1051 – Rozporządzenie ministra finansów z 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,

poz. 1052 – Ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.(źr. www.sejm.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet