5 wrz 2018

5 wrz 2018

Pracownicze Plany Kapitałowe ruszają od 1 lipca 2019 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych, wynikający z  przyjętego przez rząd projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo:

od 1 lipca 2019 r. dla podmiotów, które zatrudniają co najmniej 250 osób;

od 1 stycznia 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 50 osób;

od 1 lipca 2020 r. dla podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób,

od 1 stycznia 2021 r. dla pozostałych podmiotów oraz osób   zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Pracodawcy będą tworzyć PPK dla wszystkich osób zatrudnionych (np. pracowników na etacie i zatrudnionych na umowie-zleceniu). Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników i podlegać będą dziedziczeniu. Wpłaty do PPK będą dokonywane przez podmiot zatrudniający i przez uczestnika programu. Wpłata podstawowa do PPK wyniesie:

2 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uczestnika programu oraz

1,5 proc. wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od podmiotu zatrudniającego. Przewidziano także możliwość wpłaty składki dodatkowej od pracodawcy – do 2,5 proc. podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz  od pracownika – do 2 proc. tej podstawy.

Oszczędzanie w PPK będzie dobrowolne- każdy zatrudniony zostanie zapisany do programu automatycznie, ale będzie  mógł się z niego wycofać. Rezygnacja uczestnika z dokonywania wpłat do PPK nastąpi na podstawie pisemnej deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu. Założono jednak możliwość ponownego powrotu do programu. Zachętą do rozpoczęcia i kontynuowania oszczędzania ma być jednorazowa „wpłata powitalna” w wysokości 250 zł dla każdego uczestnika PPK, która będzie finansowana z Funduszu Pracy oraz coroczne dopłaty do rachunku uczestnika w PPK  w wysokości 240 zł (wypłacona po spełnieniu warunków określonych w ustawie) Po osiągnięciu 60 roku życia (ten sam wiek dla kobiet
i mężczyzn)będzie można  25 proc. zgromadzonych środków wypłacić jednorazowo bez podatku  od dochodów kapitałowych, zaś pozostałe 75 proc., w ratach przez co najmniej 120 miesięcy .

W  trakcie oszczędzania zgromadzone środki będziemy mogli jednorazowo wykorzystać na sfinansowanie wkładu własnego przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu, z obowiązkiem zwrotu w ciągu 15 lat. Także do 25 proc. zgromadzonych oszczędności można będzie wypłacić w przypadku ciężkiej, przewlekłej choroby samego pracownika, współmałżonka bądź dziecka (tych środków nie trzeba będzie zwracać).(www.mf.gov.pl-K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet