16 lis 2022

16 lis 2022

Prace Sejmu: Projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów

Przez:

Sekcja: Aktualności

Powstanie systemu teleinformatycznego, który ma ułatwić prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie, przewiduje rządowy projekt ustawy, nad którym Sejm właśnie zaczął pracę. Pracodawcy i zleceniodawcy mają zyskać narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Ma to zmniejszyć obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych.

W poniedziałek, 14 listopada 2022 r., w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (druk sejmowy nr 2766), który wpłynął do Sejmu 3 listopada. Tydzień wcześniej przyjęła go Rada Ministrów.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=2766

Docelowo ma zostać stworzony system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie
i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie. Jednocześnie pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Nowe rozwiązania zmniejszą obciążenia dla mikroprzedsiębiorców, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 osób niebędących mikroprzedsiębiorcami, rolników oraz osób fizycznych, w tym:

  • powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie, a także obsługę procesu zawierania i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej. Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl.
  • umożliwienie zawieranie umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego według gotowych wzorów,
  • rozszerzone zostanie zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających,
  • System teleinformatyczny będzie obsługiwał proces zawierania i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z tym, że system teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu.

Sejmowa komisja w swoim sprawozdaniu rekomenduje uchwalenie projektowanej ustawy. Drugie czytanie projektu ma odbyć się dziś, na rozpoczętym posiedzeniu Sejmu.  ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dnia 16.11.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet