9 cze 2016

9 cze 2016

Prace nad nowelizacją prawa celnego w Sejmie RP.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 513) było przedmiotem obrad podkomisji stałej do spraw monitorowania systemu podatkowego w dniu 7 czerwca 2016.

Z wyjątkiem kilku propozycji zmian semantycznych i redakcyjnych podkomisja stała zatwierdziła projekt rządowy. Zawiera on szczególnie istotne dla naszego środowiska zmiany zawarte w art. 33 a, dotyczące solidarnej odpowiedzialności agencji celnej za niezapłacony podatek VAT w przypadku działania jako  pełnomocnik bezpośredni.

Podstawowym argumentem przedstawicieli rządu jest proces uszczelniania sytemu podatkowego. PISiL była jedyną organizacją samorządu gospodarczego reprezentowaną na tym spotkaniu. (MK)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet