27 lis 2015

27 lis 2015

Pozew przeciwko Polsce za brak rejestru przedsiębiorców transportu drogowego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Komisja Europejska skieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE pozew przeciwko Polsce za brak elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego, którego termin uruchomienia minął 31 grudnia 2012 r. Konieczność utworzenia rejestru wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE( nr 1071/2009. Rejestr ten ma za zadanie umożliwić wymianę informacji m.in. o naruszeniach firm transportowych świadczących usługi w transporcie międzynarodowym, wiele informacji w nim zawartych pozwoliłoby także ograniczyć kradzieże ładunków dając mozliwość sprawdzenia, czy po ładunek zgłosił się rzeczywiście pojazd danego przedsiębiorcy czy też oszust podszywajacy się pod firmę transportową. (źr. Rzeczp. Nr 271 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet