6 kwi 2016

6 kwi 2016

Port Gdynia – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosił przetarg na przebudowę Obrotnicy nr 2

Przez:

Sekcja: Aktualności

Przetarg w ramach zadania inwestycyjnego: ”Pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia- Etap I.” obejmuje w szczególności wyburzenie części pirsów nr II i III, przebudowę Nabrzeża Gościnnego, budowę nowego stanowiska dla doku pływającego Stoczni Marynarki Wojennej oraz roboty czerpalne.

W trakcie projektowania są obecnie kolejne etapy inwestycji, przygotowywane do wykonania w latach 2018 – 2020. Obejmują one poszerzenie do 280 i pogłębienie do 17 metrów toru podejściowego, pogłębienie do 16 metrów akwenów wewnątrz portu i poszerzenie do 140 metrów wejścia wewnętrznego.

Celem inwestycji będącej przedmiotem ogłoszonego przetargu jest zapewnienie parametrów nawigacyjnych umożliwiających zawijanie do Portu Gdynia dużych statków kontenerowych obsługujących bezpośrednie połączenia Europa – Azja. Istniejące obrotnice, w zależności od przyjętych współczynników bezpieczeństwa, pozwalają na zawijanie do portu statków o długości 300 – 330 metrów. Po powiększeniu  Obrotnicy nr 2 wielkości te wzrosną do 370 – 400 metrów.

Stan ten ulegnie zmianie pod koniec 2017 roku, kiedy przewidywane jest zakończenie omawianej inwestycji i oddanie do użytkowania powiększonej do 480 metrów Obrotnicy nr 2.

W połączeniu z nowoczesnymi terminalami, wyposażonymi m. in. w suwnice o zasięgu 19 i 22 rzędów, pozwoli to na spełnienie oczekiwań klientów i zapewnienie obsługi rosnących ilości ładunków generowanych przez – mającą trwałe podstawy rozwoju – polską gospodarkę.(źr. www.port.gdynia.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet