11 lip 2016

11 lip 2016

Porozumienie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie portów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W konsekwencji umowy osiągniętej z Parlamentem Europejskim 29 czerwca br. zaakceptowana została  reforma portowa. Nowe regulacje  mają na celu zapewnienie łatwiejszego dostępu do usług portowych w Europie,  a także przejrzystości finansowej portów .  Reforma dotyczyć będzie 319 portów  (działających w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) o kluczowym znaczeniu dla wymian handlowej wewnątrz UE, jak  też pomiędzy Unią a krajami trzecimi , w tym portów w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu. Nowe regulacje mają na celu:
– zwiększenie przejrzystości finansowej – transparentność opłat za usługi portowe i korzystania z infrastruktury portowej, także transparentność finansowania portów ze środków pomocy publicznej,
–  w kwestii dostępu do usług portowych –  krytykowane zapisy wg.  pierwotnego projektu o  wolnym dostępie do usług portowych budzące obawy przed dużymi firmami zachodnimi zastąpione zostały przepisami ramowymi określającymi  warunki dostępu do usług portowych w UE. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie europejskiego sektora portowego oraz specyficzne uwarunkowania obowiązujące w każdym państwie członkowskim UE uznała pozostawienie w mocy krajowych ustaleń dotyczących usług portowych (swoboda decydowania o sposobie organizacja pracy), przy czym zarządcy portów będą mogli w niektórych sytuacjach (względy bezpieczeństwa, ochrona środowiska)  limitować  liczbę świadczących usługi i także  nakładać na nich pewne minimalne wymagania w zakresie oferowanych  usług portowych (zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków socjalnych  zgodnych  z przepisami prawa pracy i polityki społecznej obowiązującymi w danym państwie członkowskim). Ostateczna wersja nowych przepisów musi zostać formalnie zatwierdzona najpierw przez Parlament Europejski, potem przez Radę UE. Procedura powinna się zakończyć przez końcem 2016 roku. Wyłączeniu z regulacji podlegają usługi w zakresie obsługi ładunków.  (źr. CLECAT Newsletter 2016/26 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet