10 gru 2018

10 gru 2018

Poprawa dostępu kolejowego do trójmiejskich portów nie bez problemów

Przez:

Sekcja: Aktualności

W drugim postępowaniu przetargowym PKP PLK na poprawę dostępu kolejowego do portów w Gdańsku i Gdyni oferty złożone przez wykonawców okazały się o ponad 1,5 mld zł wyższe, niż ustalono w budżecie. W poprzednich przetargach unieważnionych w połowie września różnica w stosunku do ustalonego budżetu była mniejsza i wynosiła łącznie 1,233 mld zł.

Pierwszy z dwóch przetargów  dotyczących  portu w Gdańsku obejmuje realizację robót budowlanych na linii 227/249 i stacji Gdańsk Zaspa Towarowa oraz linii 722. Na te inwestycję  spółka PKP PLK przewidziała 209,1 mln zł. Otrzymane oferty pochodzą od 8 firm i oscylują między 512,736 mln zł a 649,147 mln zł. Oferenci zaproponowali realizację zadania w ciągu 30 lub 31 miesięcy oraz objęcie swoich prac okresem gwarancji o długości 60 miesięcy.

Drugie postępowanie dla Gdańska obejmuje wykonanie robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski. Na realizację prac inwestor przewidział 547,659 mln zł. Otrzymane oferty pochodzą od  3 firm między 941,636 mln zł a 1,299 mld zł. Wszyscy, którzy zgłosili się do konkursu, przewidzieli realizację zadania w ciągu 30 miesięcy.

W Gdyni przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. W tym przypadku budżet opiewa na 1,112 mld zł. Otrzymane oferty pochodzą od 2 firm i opiewają na 1,960 mld zł i 2,417 mld zł. Propozycje przewidują wykonanie zadania w ciągu 30 miesięcy oraz objęcia prac 60-miesięcznym okresem gwarancji.

Bardzo znaczące różnice w wycenie ofert w stosunku do przewidzianych budżetów mogą skutkować kolejnym unieważnieniem przetargów.

Tylko jedna oferta zmieściła się w budżecie (61,5 mln zł) przewidzianym w przetargu na realizację prac związanych z rozbudową dostępu kolejowego do zachodniej części Portu Gdynia. To projekt inwestycyjny, który ma być realizowany na podstawie dokumentacji projektowej „Przebudowa i elektryfikacja zewnętrznego układu torowego Intermodalnego Terminala Kolejowego oraz toru dojazdowego nr 38 w Porcie Gdynia wraz z budową urządzeń sterowania ruchem kolejowym”.        (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet