31 lip 2020

31 lip 2020

Polityka Nowej Szansy -przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach – coraz bliżej

Przez:

Sekcja: Aktualności

120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat dla przedsiębiorców w kłopotach – taki będzie efekt ustawy dot. Polityki Nowej Szansy. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą mogli również uzyskać ulgę na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych o szacunkowej wartości 50 mln zł rocznie.

Operatorem pomocy oferowanej przez ustawę będzie Agencja Rozwoju Przemysłu. Zasady udzielania wsparcia opierają się o Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców podpisał już prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.  

Adresatem rozwiązań przewidzianych w ustawie będą przedsiębiorcy w trudnościach, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub stanęli wobec groźby likwidacji.  Wsparcie obejmie zarówno MŚP,  jak i duże przedsiębiorstwa. Pomoc będzie udzielana na ratowanie, tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne i restrukturyzację. Co do zasady będą to pożyczki.Więcej informacji na ten temat na stronie:https://www.gov.pl/web/rozwoj/przepisy-ratujace-przedsiebiorcow-w-klopotach—coraz-blizej( źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet