26 paź 2018

26 paź 2018

Pogorszenie sytuacji polskich przewoźników

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ulega pogorszeniu sytuacja polskich przewoźników, którzy kontrolują prawie 25% drogowego transportu towarowego w Unii Europejskiej.  Wg. danych GITD na koniec 2017 r. transportem tym parały się w Polsce 34,633 firmy będące w posiadaniu łącznie ponad 218,5 tys. pojazdów. Większość z nich to małe przedsiębiorstwa rodzinne. 13,8 tys. firm posiadało od 2 – 4 samochodów, ponad 7,8 tys. – 1, niewiele mniej miało 5 – 10 pojazdów. Firm, które dysponowały flotą powyżej 100 pojazdów było 137.  Wg. Euler Hermes w pierwszym półroczu 2018 r. w sektorze transportu odnotowano najwyższe w gospodarce tempo wzrostu upadłości, które wyniosło 46%. Wg. danych Krajowego Rejestru Długów łączne zadłużenie przewoźników towarowych wyniosło w połowie roku 925 mln złotych, a liczba firm zgłoszonych do KRD niespłacających zobowiązań wzrosła  z 21 tys. w roku ubiegłym do 23,7 tys.  W ocenie ZMPD rentowność  przewozów zmalała do 1,5%.      (źr. Rzeczp. nr 250 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet