26 lip 2018

26 lip 2018

Podatek u źródła-urządzenie przemysłowe

Przez:

Sekcja: Aktualności

Spółka, która wynajmie od austriackiej firmy kontenery, w których będzie urządzona część  biurowa i socjalna dla pracowników , nie musi potrącać podatku u źródła. Kontener taki, jak wynika z wyroku NSA z 5 czerwca 2018r., sygn. II FSK 1477/16, nie jest bowiem urządzeniem przemysłowym, gdyż nie jest przeznaczony do procesu produkcji.

Urządzenie przemysłowe to takie urządzenie, które przeznaczone jest do wykorzystania w przemyśle i jego zastosowanie wiąże się z tą dziedziną. W przypadku zaprezentowanym we wniosku o wydanie interpretacji ‒ kontenery wykorzystywane były w działalności gospodarczej spółki, którą jest działalność budowlano – montażowa, jedynie jako schowek na narzędzia i pomieszczenie dla pracowników do chronienia się przed deszczem .(Źr.www.orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet