17 gru 2020

17 gru 2020

Podatek od nieruchomości-zmiana w rozporządzeniu RM

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian rozporządzenia Rady Ministrów z 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.Zmiana polega na przedłużeniu obowiązywania rozporządzenia do końca 2021 r.Rozporządzenie zostało przyjęte przez Radę Ministrów. Wejście w życie rozporządzenia przewidziane jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia.(Źr. www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet