6 lis 2017

6 lis 2017

Pod koniec listopada ruszy centralny rejestr przewoźników i firm transportowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Z końcem listopada winien wystartować Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD) w postaci wykazu przedsiębiorców, którzy uzyskali pozwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, rejestru poważnych naruszeń, które mogą występować podczas świadczenia przewozów oraz  ewidencji osób zarządzających przedsiębiorstwem, które utraciły tzw. dobrą reputację, czyli zdolność  do kierowania przedsiębiorstwem transportowym. Analogiczne rejestry działają już w innych krajach Unii Europejskiej, tworząc centralną, ogólnoeuropejską bazę European Register of Road Transport Undertakings (ERRU), której celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz wyeliminowanie z branży transportowej nieuczciwych podmiotów. Każdy klient korzystający z usług firmy przewozowej uzyska możliwość  zweryfikowania jej danych w KREPTD.

Najpoważniejsze naruszenia w transporcie międzynarodowym i krajowym dotyczą np. braku zainstalowanych tachografów w pojeździe, używania dwóch kart kierowców czy przekroczenia jazdy dziennej – co oznacza czas pracy w ujęciu dziennym przekroczony o 50%. albo czas jazdy tygodniowej przekroczony o 25%. Skutkują one automatycznie wszczęciem procedury o cofnięcie dobrej reputacji, a to z kolei wiąże się potem z brakiem zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Część danych zawartych w rejestrze będzie jawna i publicznie dostępna na stronie internetowej (m.in.: adres i siedziba przedsiębiorcy, NIP, REGON, rodzaj posiadanego zezwolenia oraz informacje o objętych nim pojazdach). Pozostałe będą udostępniane na wniosek upoważnionych organów, które sprawują nadzór nad transportem drogowym, oraz podmioty, które uczestniczą w wydawaniu pozwoleń na wykonywanie zawodu przedsiębiorcy drogowego. GITD i resort infrastruktury natomiast  uzyskają informacje, które posłużą do analiz tendencji w transporcie drogowym.

W przyszłości rejestr KREPTD ma zostać połączony również z innymi rejestrami państwowymi, takimi jak np. CEIDG, KRS czy baza REGON.   (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).