24 lis 2017

24 lis 2017

Pobór opłaty elektronicznej i nadzór nad krajowym systemem e-myta przejmie GITD

Przez:

Sekcja: Aktualności

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada przeniesienie zadań związanych z poborem opłaty elektronicznej za przejazd samochodami po drogach krajowych od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD). Do GITD przeniesione mają zostać także wszystkie kompetencje związane z systemem poboru opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą na odcinkach zarządzanych przez GDDKiA.

Nowe przepisy zapewnią odpowiednią ochronę danych osobowych gromadzonych w ramach Krajowym Systemie Poboru Opłat (KSPO) i efektywniejsze wykonywanie zadań administracji publicznej, m.in. monitorowanie przewozu drogowego towarów, stwierdzania i sankcjonowania naruszeń dotyczących przejazdów pojazdami nienormatywnymi czy kontroli zezwoleń wydawanych dla przewoźników zagranicznych. Nowelizacja ma  wejść w życie 3 listopada 2018 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. (Źr. www.mib.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet