30 cze 2017

30 cze 2017

PLK największym beneficjentem programu „Łącząc Europę”

Przez:

Sekcja: Aktualności

PKP PLK są największym beneficjentem środków CEF. W ramach trzech naborów CEF, 21 inwestycji otrzymało łącznie 17,5 mld zł wsparcia. Komisja Europejska pozytywnie oceniła 4 wnioski PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. złożone w III naborze CEF, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020. Unijne wsparcie dla PLK na realizację 4 projektów wynosi ponad 3 mld złotych, to jest ponad 816 mln EUR.

Inwestycje, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską to:
1. „Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”,
2. „Zabudowa ERTMS/ETCS na liniach sieci bazowej TEN-T”,
3. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie”,
4.” Prace na linii kolejowej E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”.  (źr. www.gospodarkamorska.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet