19 sty 2017

19 sty 2017

PISiL na spotkaniu w MIiB

Przez:

Sekcja: Aktualności

18 stycznia br w MIiB  odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z reprezentantami branży TSL, które poświęcone było dwóm zasadniczym tematom:

  • płacy minimalnej w transporcie drogowym oraz sytuacji w zakresie wynagrodzeń kierowców w świetle wyroku TK z dnia 24/11/2016
  • bezpieczeństwu w transporcie drogowym.

Zebrani dyskutowali o konieczności zmiany struktury płacy kierowców na rzecz jej uproszczenia i zwiększenia części stałej wynagrodzenia, zaapelowali do MIB o wykładnię wyroku TK i zmianę ustawy o czasie pracy kierowców. Poruszono także kwestię zwrotu akcyzy na paliwa dla firm transportowych tak jak ma to miejsce w innych krajach europejskich i konieczność  ujednolicenia stawek frachtowych.

Sporą część spotkania zdominowało występujące na coraz większą skalę zjawisko terroryzmu  z wykorzystaniem samochodów ciężarowych.

Wynikiem spotkania jest zapowiedź utworzenia przy MIiB,w ciągu dwóch tygodni, zespołu d/s transportu drogowego który zajmie się pracami na rzecz poprawienia sytuacji polskich przewoźników.

PISiL na spotkaniu reprezentował pan Juliusz Skurewicz. (źr. notatka JS/opr. ES)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet