28 paź 2019

28 paź 2019

Pełnomocnik firmy nie musi płacić składek na ZUS – decyzja ZUS oddział w Gdańsku z dnia 02.10.2019 r.

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prokurent otrzymujący wynagrodzenie za pełnienie tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki, nie podlega ubezpieczeniom społecznym – uznał ZUS.(Źródło: DGP 28 października 2019 roku nr 209 (5111)/HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet

W związku z wojną na Ukrainie apelujemy do członków PISiL z prośbą o dokonywanie odpraw celnych tranzytowych i eksportowych obejmujących pomoc humanitarną dla Ukrainy pro bono. Niech to będzie jeden ze składników wkładu branży TSL w pomoc niesioną naszym sąsiadom. (PISiL).