17 sie 2016

17 sie 2016

Pełne odliczenie VAT tylko po spełnieniu warunków

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nie można uznać, że samochód reklamujący firmę poprzez umieszczenie na nim informacji o firmie jest wykorzystywany wyłącznie do celów służbowych, jeśli nie zostaną spełnione inne warunki pozwalające  na zweryfikowanie, czy pojazd faktycznie służy wyłącznie  działalności gospodarczej. W wyroku z 12 lipca 2016r. ( I SA/Gd538/16) WSA w Gdańsku podkreślił, że samochód osobowy po umieszczeniu na nim informacji dotyczących firmy właściciela jest pewną formą reklamy, jednakże nie wyklucza to możliwości wykorzystania pojazdu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania  pojazdu przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach  używania, wyklucza jego użycie do celów prywatnych, dodatkowo wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu. (Źr.www.orzeczenia.nsa.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet