2 kwi 2019

2 kwi 2019

Pakiet Mobilności: procedowanie trwa

Przez:

Sekcja: Aktualności

Europarlament nie ustaje w dążeniu do przyjęcia ostatecznej wersji Pakietu Mobilności w kończącej się kadencji.
Wycofany z programu obrad posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego   w dniu 27 marca br. Pakiet Mobilności ze względu na dużą liczbę poprawek,  dzisiaj będzie rozpatrywany  przez  europosłów z Komisji Transportu TRAN. W czwartek 4 kwietnia – na sesji plenarnej będą poddane pod głosowanie poprawki przyjęte przez komisję TRAN. Więcej na : https://zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=1658 (Źr. www. zmpd..pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet