15 sty 2018

15 sty 2018

Pakiet Mobilności – prezentacje projektów raportów przez posłów sprawozdawców PE

Przez:

Sekcja: Aktualności

Posłowie  sprawozdawcy przedstawią w dniach 22 i 23 stycznia br. projekty swoich raportów:
22 stycznia – trzy raporty w sprawie opłat:
  – Christine Reva ult d’Allonnes Bonnefoy – opłaty dla pojazdów ciężarowych za dostęp do   infrastruktury,
– Deirdre Clune – założenia opodatkowania pojazdów,
– Massimiliano Salini – interoperacyjność systemów opłaty elektronicznej,

23 stycznia – cztery raporty w sprawie aspektów rynkowych i   socjalnych pakietu:
  – Wim van de Camp – propozycje w sprawie minimalnych wymagań odnośnie  maksymalnego dniowego i tygodniowego czasu pracy kierowców,

– Merja Kyllönen –  projekt  zasad delegowania kierowców w sektorze transportu  drogowego,

– Jens Nilssen – warunki dostępu do zawodu operatora transportu drogowego i dostępu do  międzynarodowego rynku transportowego drogowego.     (źr. CLECAT Newsletter 2018/02 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet