31 lip 2020

31 lip 2020

Pakiet Mobilności opublikowany.

Przez:

Sekcja: Aktualności

31 lipca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym UE L 249 opublikowano zbiór aktów prawnych wchodzących w skład Pakietu Mobilności I. Poniżej zamieszczamy link do aktów prawnych:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:249:FULL&from=PL
Przepisy Pakietu Mobilności wchodzą w życie w różnych terminach.

Już dwadzieścia dni od oficjalnej publikacji tj.od 20 sierpnia 2020r., zaczną obowiązywać zmienione przepisy dotyczące czasu jazdy i odpoczynków kierowców, czyli rozporządzenia (WE) 561/06

.Zmienione rozporządzenia (WE) 1071/2009 oraz 1072/2009 w zakresie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i rynku usług transportowych oraz przepisy zmieniające dyrektywę 2006/22/WE, ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego, wejdą w życie 18 miesięcy po opublikowaniu, czyli. w lutym 2022 roku.(Źr.www.eur-lex.europa.eu, zmpd-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet