2 lut 2022

2 lut 2022

Pakiet Mobilności: Kabotaż

Przez:

Sekcja: Aktualności

Pakiet mobilności wymaga, aby osoby, które wykonały już trzy rejsy kabotażowe w tygodniu, opuściły państwo przyjmujące na co najmniej cztery dni, zanim będą mogły wrócić. Ponadto zapewnia nowe sposoby udowadniania ruchów dokonywanych za pomocą dokumentów elektronicznych (takich jak e-CMR). Wreszcie przewiduje możliwość uznania przez państwa członkowskie początkowej i końcowej części drogowej transportu kombinowanego za kabotaż.

Wśród wielu zasad Pakietu mobilności, które wejdą w życie w lutym, znajdują się również te, które są zawarte w art. 8 ust. 2 rozporządzenia 1072, zgodnie z którymi, począwszy od 21 lutego, istnieje możliwość wykonania przewozu kabotażowego. Mianowicie te przejazdy krajowe, realizowane na terenie kraju europejskiego, pojazdem z innego kraju i uzasadnione przemieszczeniem się na terytorium.

Oznacza to, że jeśli samochód ciężarowy wykona transport międzynarodowy z Warszawy do Mediolanu, a następnie – przejazd z Florencji i Warszawy, Unia Europejska pozwala mu przemieścić pojazd z Mediolanu do Florencji i na tej trasie wykonać transport krajowy. Możliwość ta jest jednak ograniczona w dwojaki sposób: przejazdy kabotażowe mogą być maksymalnie trzy i wszystkie muszą być wykonane w określonym czasie: w ciągu tygodnia od rozładunku transportu międzynarodowego wjeżdżającego do kraju przyjmującego.

Od 21 lutego ciężarówka kiedy opuści państwo trzecie, będzie zmuszony odczekać co najmniej cztery dni, zanim będzie mógł ponownie uzyskać do niego dostęp.

Od 2 lutego kierowca ciężarówki wyposażonej w tachograf cyfrowy (w przypadku tachografów analogowych obowiązek istniał już od sierpnia zeszłego roku) obowiązkowo aktualizuje symbol kraju, w którym pierwszy możliwy postój nastąpi po granica przejścia. Jednak od 2023 r., kiedy inteligentne tachografy drugiej generacji automatycznie zapewnią taką rejestrację, obowiązek będzie spełniony bez aktywnego zachowania.

Ale to nie wystarczy. Ponieważ przepisy dotyczące dokumentów, którymi przewoźnik musi wykazać prawidłowość wykonywanych przewozów kabotażowych, wchodzą w życie również od 21 lutego. Ponadto w przypadku, gdy pojazd znajdował się na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego w ciągu czterech dni poprzedzających transport międzynarodowy, „przewoźnik musi przedstawić dowody wyraźnie wykazujące wszystkie przewozy wykonane w tym okresie” – np. elektroniczny list przewozowego lub e-CMR.

Pozostaje jeszcze ostatni aspekt, w którym stosowanie przepisów kabotażowych również do części drogowej transportu kombinowanego pozostawia się do wyboru poszczególnych państw. W szczególności prawodawstwo określa, w odniesieniu do początkowych i końcowych przejazdów drogowych w transporcie kombinowanym, państwa członkowskie mogą ustanowić precyzyjne przepisy krajowe, w każdym przypadku powiadamiając Komisję, a w szczególności zdecydować o przyznaniu dłuższego okresu siedmiu dni w okresie który może być wykonany w trzech operacjach kabotażowych, a także wymaga okresu schładzania dłuższego niż cztery dni.

Z Pakietem mobilności, transport multimodalny lub kombinowany wchodzi w zakres stosowania przepisów dotyczących kabotażu, gdy część trasy to transport drogowy, a reszta odbywa się koleją, żeglugą śródlądową lub morską.

Z tą różnicą: jeśli jest to trasa morska, trasa drogowa musi być dłuższa niż 100 km w linii prostej lub jeśli część transportu krajowego wykonywana drogą lądową w innym państwie członkowskim nie przekracza 150 km w linii prostej. Z portu załadunku lub rozładunku; w przypadku transportu kolejowego rozróżnia się początkowy i końcowy odcinek drogi. Ponieważ w początkowym transporcie dopuszcza się ruch pomiędzy miejscem załadunku a najbliższą odpowiednią stacją załadunkową, natomiast w transporcie końcowym taką samą możliwość dopuszcza się pomiędzy najbliższą stacją rozładunku a miejscem rozładunku towaru.

Źródło: https://www.uominietrasporti.it/professione/leggi-e-politica/21-febbraio-ecco-come-cambia-il-cabotaggio/HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet