7 gru 2020

7 gru 2020

Pakiet Mobilności – interpretacja przepisów przez Komisję Europejską

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowelizacja rozporządzenia 561/2006 oraz pozostałych aktów prawa międzynarodowego w ramach Pakietu Mobilności stanowi źródło licznych wątpliwości dotyczących stosowania zmienionych przepisów przez przewoźników oraz organy kontrolujące.

Celem wyjaśnienia najczęstszych rozbieżności Komisja Europejska opublikowała przewodnik – zestaw pytań i odpowiedzi. Zaproponowana w nim interpretacja jednak nie jest wiążąca. Komisja Europejska przypomina, że to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest organem upoważnionym do wiążącej wykładni przepisów rozporządzenia 561/2006.

W szczególności kwestia ta aktualizuje się w zakresie przepisów dotyczących powrotu kierowcy oraz odbierania odpoczynków poza pojazdem, ponieważ przepisy te są przedmiotem postępowania o stwierdzenie nieważności przed Trybunałem Sprawiedliwości.

Więcej pod linkiem: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_pl         (   Źródło: www.pspd.pl z dn. 04.12.2020 r. / HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet