11 lip 2018

11 lip 2018

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – konsultacje publiczne w temacie przewodnika – przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi

Przez:

Sekcja: Aktualności

OECD zainicjowała konsultacje w sprawie propozycji informatora na temat przeciwdziałania nielegalnemu handlowi w strefach wolnego handlu. Konsultacje potrwają do 3 września 2018 r., udział w nich możliwy w formie interaktywnej – link:

http://www.oecd.org/governance/risk/online-public-consultation-draft-guidance-enhancing-transparency-in-free-trade-zones.htm

Proponowany przewodnik ma na celu zwiększenie transparentności, ułatwienie wymiany handlowej i zmniejszenie nielegalnego handlu pochodzącego lub przechodzącego przez wolne strefy handlu, a w konsekwencji zmniejszenie ryzyka dla prywatnych podmiotów, spedytorów, brokerów/agentów celnych.      (źr. www.oecd.org – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet