24 maj 2016

24 maj 2016

Okres ważności certyfikatu rezydencji

Przez:

Sekcja: Aktualności

Spółka będąca płatnikiem zryczałtowanego podatku CIT, w celu zastosowania stawki podatku z umowy międzynarodowej lub niepobrania podatku,  musi posiadać dokument (certyfikat rezydencji), który potwierdzi, iż w dniu dokonywania wypłaty należności podmiot zagraniczny był rezydentem kraju, z którym wiąże Polskę umowa międzynarodowa. Certyfikat rezydencji, w którym nie wskazano okresu ważności, dokumentuje  rezydencję podatkową kontrahenta w odniesieniu do płatności zrealizowanych w okresie 12 miesięcy od dnia jego wydania. Jeśli natomiast certyfikat wystawiono, ze wskazaniem okresu ważności nawet po terminie wypłaty należności dla usługodawcy zagranicznego, to dokumentuje on rezydencję podatkową wstecz, w odniesieniu do wypłat dokonanych we wskazanym w nim okresie ważności rezydencji podatkowej. Takie stanowisko w kwestii okresu objętego certyfikatem rezydencji zajęła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji nr IBPB-1-3/4510-318/16/TS z 28 kwietnia 2016 r.   (Źr. sip.mf.gov.pl- K.O)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet