20 lis 2017

20 lis 2017

Ogólnopolska siatka Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw (CUDO)

Przez:

Sekcja: Aktualności

Na stronie Ministerstwa Finansów zamieszczone zostały informacje dotyczące ogólnopolskiej siatki CUDO w zakresie wewnętrznych oddziałów celnych, która zacznie funkcjonować w praktyce obrotu towarowego z dniem 2 stycznia 2018r. Dokument zawiera również zasady zmiany pozwoleń, które będą niezbędne do przeprowadzenia w związku z konsolidacją odpraw celnych.

Informacje dotyczące ogólnopolskiej siatki CUDO przedstawiono w zamieszczonej  na stronie MF  tabeli z uwagą, że uzupełniona i zatwierdzona tabela w zakresie godzin urzędowania opublikowana zostanie do końca listopada br. Wykaz oddziałów celnych, które od dnia 2 stycznia 2018r. będą pełnić rolę CUDO daje możliwość oceny, czy zachodzi konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w posiadanych pozwoleniach.

W pierwszej kolejności zmianie powinny podlegać pozwolenia: na korzystanie z wpisu do rejestru zgłaszającego, pozwolenia na stosowanie zgłoszenia uproszczonego, na odprawę scentralizowaną oraz pozwolenia na uproszczenia przy otwieraniu i zamykaniu procedury tranzytu. W przypadku tych pozwoleń zmianie powinien ulec kod oddziału, który będzie obsługiwał elektroniczne komunikaty – powinien zostać wskazany kod CUDO.
Zakładając, że zmiana pozwolenia ma dotyczyć tylko numeru/ numerów oddziału celnego /oddziałów celnych na adres którego / których należy przesyłać elektroniczne komunikaty i nie będzie dotyczyć zmian w realizacji samego pozwolenia to:

– zmianę pozwolenia w przedmiotowym zakresie należy uznać, za „małoistotną”, nie wywołującą konieczności przeprowadzenia ponownej oceny pozwoleń (wydanych przed 1 maja 2016 r.);

– zmiana pozwoleń wydanych po 1 maja 2016 r. w przedmiotowym zakresie nie wymaga wzywania strony o uzupełnienie danych, zgodnych z załącznikiem A do rozporządzenia delegowanego.

Pełna treść komunikatu MF:
htttp://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1189850/20171117_Komunikat_siatka.pdf  w uzupełnieniu Komunikatu MF z 24.1017 zamieszczonego pod linkiem http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/wiadomosci/komunikaty/-

/asset_publisher/2UWl/content/kas-usprawni-odprawy-i-kontrole-celne,   (źr. www.mf.finanse.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet