13 gru 2016

13 gru 2016

Odsetki od zaliczek

Przez:

Sekcja: Aktualności

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w  interpretacji nr 2461-IBPB-1-1. 4518.28.2016.1.MJ zajął stanowisko w sprawie odsetek od zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaliczki traktuje się tak jak podatek. Jeśli więc zapłaciliśmy ich za mało, powstaje zaległość podatkowa. Trzeba jednak pamiętać, że zaliczki po zakończeniu roku (a konkretnie po 20 stycznia, kiedy upływa termin zapłaty ostatniej) tracą swój byt prawny i stają się elementem podatku rocznego. Po złożeniu zeznania za cały rok fiskus nie może już ich dochodzić. Przestaje też naliczać odsetki za zwłokę. (Źr.Rzeczp. 289-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet