27 mar 2020

27 mar 2020

Odroczenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej i złożenia deklaracji CIT I PIT

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ministerstwo Finansów poinformowało na stronie: https://www.gov.pl/web/kas/wiele-rozwiazan-mf-w-ustawach-tarczy-antykryzysowej o ujęciu w ramach rozwiązań Tarczy antykryzysowej zmiany terminów składania deklaracji i sporządzania sprawozdawczości.

Przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez podatników CIT na 31 maja br. W przypadku organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku, a także podatników działających w sferze pożytku publicznego, jeżeli ich przychody z tej działalności stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – termin złożenia zeznania CIT-8 wydłużono do 31 lipca br.

Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT

Brak sankcji za złożenie deklaracji podatkowej i zapłaty podatku po terminie, jeśli nastąpi to do końca maja 2020 r.

Planowane jest odroczenie, w drodze rozporządzenia, obowiązków jednostek sektora prywatnego, publicznego oraz organizacji pozarządowych związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udostępnianiem tych sprawozdań do wiadomości publicznej.

Dłuższy termin na złożenie zawiadomienia przy płatnościach na rachunki spoza wykazu podatników VAT Podatnik dokonujący zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, może złożyć zawiadomienia o dokonaniu takiej zapłaty nie w 3 dni, a 14 dni.

Odroczenie do 13 lipca 2020 r. zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego Przedsiębiorcy zyskują więcej czasu na dostosowanie się do nowego obowiązku sprawozdawczego. To zmniejszenie bieżących obciążeń logistycznych i finansowych.(Źr.www.gov.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet