26 kwi 2021

26 kwi 2021

Od 26 kwietnia 2021 r. 17 nowych branż z prawem do wsparcia

Przez:

Sekcja: Aktualności

Prawo do ulg w ZUS, dotacji czy postojowego mają już przedsiębiorcy z 63 branż.
W myśl najnowszych przepisów tzw. tarczy 9.0 prawo do ulgi w składkach ZUS za marzec i kwiecień, 2080 zł postojowego i 5 tys. zł wsparcia do prowadzonej działalności czy 2000 zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników zyskali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w branży sprzedaży detalicznej obejmującej sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny, audiowizualny, oprogramowanie, wyroby tekstylne, metalowe, szkło, farby, dywany, chodniki, pokrycia podłogowe i ścienne, elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, meble, sprzęt oświetleniowy, sprzęt sportowy, gry, zabawki, kosmetyki i artykuły toaletowe, zegarki i biżuterię. Pomoc została także skierowana do mikrofirm prowadzących działalność gospodarczą w branży wypożyczania i dzierżawy artykułów użytku osobistego i domowego oraz wynajmu maszyn. Pomoc otrzymają także fryzjerzy i kosmetyczki. A także firmy działające w branży pasażerskiego transportu lotniczego.
Nowością jest to, że pod uwagę będzie brany zaktualizowany kod PKD na 31 marca 2021, a nie jak dotychczas figurujący w ewidencji działalności gospodarczej na koniec września 2020 r. Okres na złożenie wniosku do wojewódzkiego urzędu pracy upływa 30 czerwca 2021 r. Od 4 maja 2021 r. ci przedsiębiorcy będą się mogli ubiegać także o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS. Warunkiem przyznania wsparcia na kolejne okresy (marzec i kwiecień) jest prowadzenie działalności przed 1 listopada 2020 r. Wniosek o zwolnienie (RDZ-B7) będzie można złożyć do 30 czerwca 2021 r. wyłącznie za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ZUS (PUE).
Źródło: Rzeczpospolita e – wydanie z dn. 26.04.2021 r./HW

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet