16 maj 2022

16 maj 2022

Od 16 maja 2022 roku stan epidemii zastąpiony przez stan zagrożenia epidemicznego

Przez:

Sekcja: Aktualności

Stanowi o tym znowelizowane rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z COVID-19. Z punktu widzenia prawa to duża zmiana, ale w praktyce różnica pomiędzy tymi stanami jest niewielka. Ale w placówkach medycznych nadal trzeba nosić maseczki.

Przepisy w tej sprawie znalazły się w rozporządzeniu z 13 maja br. Wskazano w nich, że zniesienie stanu epidemii jest zasadne ze względu na poprawę stanu epidemiologicznego na obszarze Polski, zmniejszenie gwałtownego rozprzestrzeniania się zakażeń i zmniejszenie liczby osób hospitalizowanych. Większość obostrzeń wynikających ze stanu epidemii została zniesiona wcześniej, w tym obowiązek kierowania na izolację i kwarantannę z powodu choroby COVID-19. Nie obowiązuje już także przymus zakrywania maseczką ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza oraz aptek. – Zniesiony zostaje stan epidemii, ale koronawirus nie zniknął. Latem zawsze jest mniej zakażeń i można pozwolić sobie na pewien luz, ale jesienią znów może być sporo przypadków – powiedział w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Wiele praw z tzw. specustawy covidowej, czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nadal zostaje, jak np. praca zdalna. Zgodnie z ww. ustawą można polecić wykonywanie pracy zdalnej. Takie prawo jednak istnieje zarówno w stanie epidemii jak i zagrożenia nią. Podobnie zgodnie z art. 12a w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawiesza się wykonywanie pracowniczych badań: wstępnych, okresowych i kontrolnych. W kolejnym paragrafie przepis mówi, dopiero że po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ale też w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani wykonać zawieszone obowiązki w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.  Specustawa pozwala też na wydanie orzeczenia innemu lekarzowi niż lekarz medycyny pracy.

Czas obowiązywania większości przepisów odnosi się do obu stanów. Skoro więc minister zdrowia odwoła stan epidemii, ale wprowadzi stan zagrożenia epidemicznego, to przepisy, które działają w ich trakcie, nadal będą działać. Dopiero odwołanie stanu zagrożenia, i nie wprowadzenie stanu epidemii wywołałoby poważne skutki prawne. ( Źródło: Prawo.pl dla LEX z dn. 16.05.2022 r./HW)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet