6 kwi 2016

6 kwi 2016

Obowiązek posiadania świadectwa bezpieczeństwa przez użytkownika bocznicy

Przez:

Sekcja: Aktualności

Ustawa o transporcie kolejowym zobowiązuje użytkownika bocznicy kolejowej do posiadania świadectwa bezpieczeństwa, które upoważnia do eksploatacji bocznicy. Świadectwo jest  wydawane na 5 lat, przedłużenie świadectwa bezpieczeństwa  odbywa się na wniosek złożony przez właściwy podmiot, nie później niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności dokumentu. Szczegółowe informacje w sprawie wniosku i dokumentów towarzyszących wnioskowi na stronie Urzędu Transportu Kolejowego www.utk.gov.pl. Przypominając o konieczności posiadania świadectwa bezpieczeństwa UTK zwraca uwagę, iż prowadzenie działalności bez wymaganego dokumentu zagrożone jest karą pieniężną.(źr. www.utk.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet