23 kwi 2021

23 kwi 2021

Nowy obowiązek dla składów podatkowych

Przez:

Sekcja: Aktualności

Najpóźniej do 25 listopada br. podatnicy posiadający w składach podatkowych wyroby wolne od akcyzy lub opodatkowane zerową stawką daniny złożą po raz pierwszy do urzędu skarbowego deklaracje kwartalne.

Nowy obowiązek dotyczy podatników przechowujących w składzie nie tylko własne produkty, ale także towary należące do innego podmiotu – potwierdziło biuro prasowe Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Obowiązek składania kwartalnych deklaracji wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 694). Zgodnie z dodanym przez nią art. 24e ustawy o podatku akcyzowym podmioty posiadające wyroby wolne od podatku akcyzowego (np. skażony alkohol) lub wymienione w załączniku nr 2 do ustawy i opodatkowane zerową stawką daniny (np. wyroby używane w przemyśle chemicznym, oleje) złożą do urzędu skarbowego deklaracje kwartalne do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.(Źr.www.podatki.gazetaprawna.pl-K.O.)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet