22 sty 2018

22 sty 2018

Nowy alians ONE może rozpocząć działalność

Przez:

Sekcja: Aktualności

Nowy alians Ocean Network Express (ONE) jako wspólne przedsięwzięcie trzech wiodących japońskich armatorów kontenerowych K Line, MOL, and NYK otrzymał wszystkie konieczne formalne zgody w kwestii planów rozpoczęcia działalności od 1 kwietnia 2018 r. Już w lipcu ubiegłego roku alians uzyskał akcept poszczególnych regionów i krajów z wyjątkiem organu ds. konkurencji Południowej Afryki, które jednak po negocjacjach wydały aktualnie stosowną zgodę.  Wg. informacji Lloyd’s List, ONE planuje przejęcie wszystkich kontraktów zawartych przez armatorów z klientami honorując wszystkie zobowiązania kontraktowe, których czas obowiązywania wykracza poza kwiecień 2018 r. Jednocześnie począwszy od kwietnia 2018 ONE będzie negocjował nowe kontrakty. Z momentem uzyskania pełnej zdolności operacyjnej, ONE stanie się szóstym światowym przewoźnikiem w kontekście eksploatowanej floty kontenerowej  o pojemności blisko 1.4 mln TEU dającej wg. analiz Drewry   ok 7% udział.  Dodanie zamówień nowych statków kontenerowych może oznaczać, że ONE przeskoczy na piątą pozycję zajmowaną obecnie przez Hapag Lloyd. Zgodnie z umową udział poszczególnych armatorów w aliansie wyniesie: NYK – 38%, MOL i K Line po 31%. Udziały odzwierciedlają stan posiadania własnych statków (aktywnych i zamówionych) poszczególnych armatorów jak i posiadanych terminali.  Armatorzy ONE odnotowali spadek sprzedaży o ok 20% ( z  USD 20 mld  w  2014 do USD 15,7 mld w 2016 r.). To właśnie straty stały się bodźcem do połączenia sił i poszukiwania tą drogą obniżki kosztów.     (żr. CLECAT Newsletter 2018 003 – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet