19 maj 2017

19 maj 2017

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Przez:

Sekcja: Aktualności

8 maja skierowany został do Marszałka Sejmu projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Nowelizacja wprowadza zmiany w postaci  nowego katalogu naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego, zmianę wysokości kar pieniężnych dla kierowców, nowe zasady wszczęcia postępowania w kwestii badania dobrej reputacji, zmianę trybu odpowiedzialności zarządzających transportem z wykroczeniowej na administracyjną. Nowelizacja wynika z konieczności dostosowania przepisów krajowych do przepisów unijnych.        (źr. www.bip.kprm.gov.pl – DA)

Wykonanie: Nautil.pl & CreNet